Als in Europa aan alle grenzen tussen lidstaten de grenscontroles weer zouden worden ingevoerd, zou dat alleen al de Nederlandse logistieke sector 700 tot 900 miljoen euro per jaar kosten.

Dat heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) berekend. TLN-voorzitter Arthur van Dijk prijst zich overigens gelukkig dat in slechts twee verkiezingsprogramma’s van politieke partijen wordt gezinspeeld op de sluiting van de landsgrenzen.

TLN reageert op berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de gevolgen van sluiting van de Europese binnengrenzen (‘ontSchengen’). Die zou de hele Nederlandse economie negen miljard euro kosten, ofwel 1,3% van het bruto binnenlands product, omdat internationale handelsstromen erdoor zouden afnemen.

De sector transport en logistiek zou, vreest TLN, ‘de hoofdprijs’ betalen. De organisatie wijst er op dat een deel van de goederen die nu in Rotterdam worden overgeslagen, dan zou verdwijnen naar de havens van Hamburg, Antwerpen of Piraeus.

Nederland zou ineens weer 350 grensovergangen kennen waar vrachtauto’s in afwachting van controles langdurig vaststaan. Elk uur wachten kost gemiddeld zeventig euro en zo komt TLN aan een schade voor het grensoverschrijdend vervoer van zeker 700 miljoen euro.

http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Article/ArticleID/52696/ArticleName/DichtegrenzenkostenNederlandselogistiekhonderdenmiljoenen