Nederlandse en Belgische overheidsdiensten bereiden zich voor op een zware storm met springtij, die waarschijnlijk een grote impact op de havens van Rotterdam en Antwerpen zal hebben.

In Nederland heeft Rijkswaterstaat de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel gisteravond gesloten en mogelijk gaat morgen ook de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg net voorbij bij Hoek van Holland dicht. Daarmee zou de Rotterdamse haven met uitzondering van het Maasvlaktegebied en de Europoort tijdelijk onbereikbaar worden voor de scheepvaart.

De in 1997 in gebruik genomen stormvloedkering is slechts een keer eerder voor storm gesloten, in 2007. Normaal gesproken gaat de kering pas bij een waterstand van drie meter boven NAP dicht maar Rijkswaterstaat wil testen hoe de kering zich bij storm houdt en daarvoor lijken de weercondities vrijdag gunstig.

In België heeft waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de alarmfase ‘gevaarlijk stormtij’ afgekondigd. Verwacht wordt dat de Schelde en zijrivieren vandaag en morgen te kampen hebben met gevaarlijk hoge waterpeilen als gevolg van stormtij: de combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee.

Op de Scheldekaaien in Antwerpen zijn de waterkeringspoorten gesloten en geldt een parkeerverbod. Ook verderop de Schelde worden alle waterkeringspoorten gesloten. Daarnaast zijn de overstromingsgebieden uit het zogenoemde Sigmaplan standby, de Vlaamse evenknie van de Nederlandse Deltawerken. Als het water een kritische hoogte bereikt (7 meter TAW) zal voor het eerst de 600 hectare Polder van Kruibeke onder water komen te staan.

Voorts heeft de dienst voor morgen een vaarverbod afgekondigd op de Boven-Zeeschelde stroomopwaarts van Wintam, op de Rupel, de Beneden-Dijle en de Beneden-Nete. De binnenvaart kan daardoor forse vertraging oplopen.