vrijdag 19 mei 2017
De laatste tien jaar heeft shortseavervoer vooral terrein gewonnen op wegvervoer door een sterke verbetering van zijn milieuprestaties ten opzichte van vrachtauto’s.
Op vrachttarief kan shortsea al langer goed concurreren met wegvervoer. Daar staat nog steeds een aanzienlijk langere duur van de overtocht tegenover.
Dat blijkt uit een nieuwe ‘race’ die het Vlaamse Promotie Shortsea Shipping organiseerde tussen puur wegvervoer en intermodaal vervoer waarbij vooral van shortsea-schepen gebruik wordt gemaakt.

Zo’n race werd ook in 2008 al gehouden, op trajecten tussen België en Ierland, Turkije en Zweden. Daarbij bleek dat shortseavervoer vooral goedkoper is en een veel lagere CO2-uitstoot veroorzaakt dan de vrachtauto. De truck won het op zijn beurt door een kortere transittijd en een lagere uitstoot van SO2 (zwaveldioxide), NOx en fijnstof.

Promotie Shortsea Shipping organiseerde, nu bijna een decennium later, een nieuwe race, waarbij de prestaties van shortsea en vrachtauto werden beoordeeld met de criteria: trackin & tracing, tarief, doorlooptijd van deur tot deur, documenten en de uitstoot van vervuilende stoffen.

Er werden transporten georganiseerd tussen Amiens en Moskou en tussen Moen, in West-Vlaanderen, en Oslo. Op het Vlaams-Noorse traject kwam het prijsvoordeel van shortseavervoer uit op 50%. Tussen Amiens en Moskou was de prijs van shortsea altijd nog 13%

Het wegvervoer was in het voordeel bij het criterium ‘doorlooptijd van deur tot deur’. Tussen Amiens en Moskou doet de vrachtauto er zeven dagen over, terwijl het shortseaschip twaalf dagen nodig heeft. De truck legt de route Moen-Oslo in twee dagen af; daarvoor gebruikt shortseavervoer zeven dagen.

In de milieuprestaties van het shortsea-vervoer was er een sterke verbetering. In 2015 is op de Noordzee en de Oostzee de nieuwe zwavelnorm ingevoerd, die de uitstoot van zwavel door schepen tot 0,1% van het totaal beperkt.

Die norm heeft shortsea veel schoner gemaakt in vergelijking met wegvervoer. Bij de uitstoot van SO2 is het schip nu een factor 20 schoner geworden, bij de uitstoot van fijnstof een factor 10. Het schip stoot op trajecten over Kanaal, Noordzee en Oostzee ook drie à vier keer minder NOx uit.

Nog steeds tellen voor veel klanten vooral de prijs en de doorlooptijd. Dat shortsea-schepen veel schoner zijn geworden ten opzichte van vrachtauto’s betekent dus niet automatisch dat nu meer verladers op shortsea overstappen. Maar verladers die hechten aan duurzaam vervoer zullen hier toch eens naar kijken, denken de organisatoren van de jongste race.

http://www.nieuwsbladtransport.nl/Archive/Article/ArticleID/53511/ArticleName/Shortseavooralveelschonergewordendanwegvervoer/Access/Anonymous